Oturum açmadınız.
Oturum aç 

 
 
Skip Navigation Links
Görevlerim Görevlerim
Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkileri
Satış Yönetimi Satış Yönetimi
Ürün Listesi Ürün Listesi
Finansal YönetimFinans
Sistem Ayarları Sistem Ayarları
Raporlama AracıRaporlar
 
 
Raporlar

 

Kategori Adi
Sırala
             
Kategori AdiFinansal YönetimRapor Adi Aylık Mizan
Rapor Aciklamasi
Hesap Planına Tanımlı Bütün Hesaplara Ait Borç Alacak Durumunu Gösterir Aylık Mizan Raporudur.
Kategori AdiFinansal YönetimRapor Adi Genel Geçici Mizan
Rapor Aciklamasi
Hesap Planında Bulunan Bütün Hesaplara Ait Borç Alacak Durumunu Gösterir Genel Geçici Mizan Raporudur.
Kategori AdiFinansal YönetimRapor Adi Kesin Mizan
Rapor Aciklamasi

Hesap Planında Bulunan Tüm Hesaplara Ait Borç Alacak Tutarlarını Gösterir Kesin Mizan Raporudur.

Kategori AdiFinansal YönetimRapor Adi Bilanço
Rapor Aciklamasi
Hesap Planında Bulunan Tüm Hesaplara Ait Borç Alacak Tutarlarını Gösterir Bilanço Raporudur.
Kategori AdiFinansal YönetimRapor Adi Ayrıntılı Bilanço
Rapor Aciklamasi
Hesap Planında Bulunan Tüm Hesaplara Ve Alt Hesaplara Ait Borç Alacak Tutarlarını Gösterir Ayrıntılı Bilanço Raporudur.
Kategori AdiMüşteri İlişkileri YönetimiRapor Adi Müşteri Listesi
Rapor Aciklamasi
Sistemde Kayıtlı Tüm Müşterileri Listeleyen Rapordur.
Kategori AdiMüşteri İlişkileri YönetimiRapor Adi İki Tarih Arası Görüşme Kayıtları
Rapor Aciklamasi
Başlangıç-Bitiş Tarihleri, Çalışan Adı Ve Soyadı İle Rota/Bölge Parametrelerine Göre Açılmış Müşteri Görüşme Kayıtlarını Ve Sonuçlarını Grafiksel Ve Tablo Olarak Gösterir Rapordur.
Kategori AdiProje YönetimiRapor Adi Çalışan Proje Raporu
Rapor Aciklamasi
Başlangıç-Bitiş Tarihleri Ve Sorumlu Çalışan Parametrelerine Göre İlgili Çalışana Atanan Tüm Projeleri Listeleyen Rapordur.
Kategori AdiProje YönetimiRapor Adi Proje Raporu
Rapor Aciklamasi
Başlangıç-Bitiş Tarihleri, Sorumlu Ve Proje Kodu Parametrelerine Göre Çalışanın İlgili Projede Ne Kadar Süre İle Çalıştığını Gösterir Rapordur.
Kategori Adiİnsan Kaynakları YönetimiRapor Adi Çalışma Belgesi
Rapor Aciklamasi
TC Kimlik No Parametresine Göre Arama Yapılabilen, İşveren Ve Çalışan Bilgilerinin Bulunduğu Çalışma Belgesi Raporudur.
Kategori Adiİnsan Kaynakları YönetimiRapor Adi Personel Özgeçmişi
Rapor Aciklamasi
Çalışan Adı Ve Soyadı Parametresine Göre Arama Yapılabilen, Çalışana Ait Tüm Bilgileri Gösterir Özgeçmiş Niteliği Taşıyan Rapordur.
Kategori Adiİnsan Kaynakları YönetimiRapor Adi Belirsiz süreli iş sözleşmesi
Rapor Aciklamasi
Çalışan Adı Ve Soyadı Parametresine Göre Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Raporudur.
Kategori AdiMüşteri İlişkileri YönetimiRapor Adi İki Tarih Arası Sipariş Ciroları
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Bölge Ve Sipariş Türü Bazında Her Bir Satış Temsilcisinin Onaylı Sipariş Rakamlarını Ve Toplam Satış Rakamlarını Gösterir Rapordur.
Kategori AdiMüşteri İlişkileri YönetimiRapor Adi Sektörel Potansiyel Müşteri Listesi
Rapor Aciklamasi
Sektörel Bazda Potansiyel Müşteri Listesi Raporudur.
Kategori AdiMüşteri İlişkileri YönetimiRapor Adi Çeyrek Dönemlik Satış Raporları
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Satış Personelinin Onaylanmış Sipariş Rakamları Ve Toplamlarını Grafiksel Ve Tablo Olarak Gösterir Rapordur.
Kategori AdiSatış YönetimiRapor Adi Ürün / Servis Satış Trendleri
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Satış Miktarlarını Tablo Ve Grafik Olarak Gösterir Rapordur.
Kategori AdiMüşteri İlişkileri YönetimiRapor Adi İki Tarih Arasındaki Müşteri Ciroları
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Müşterilerin Verdikleri Sipariş Rakamları Ve Bu Rakamların Yüzdelik Dilimlerini Gösterir Rapordur.
Kategori AdiMüşteri İlişkileri YönetimiRapor Adi Bölgesel İki Tarih Arası Görüşme Kayıtları
Rapor Aciklamasi
Başlangıç-Bitiş Tarihleri Ve Rota/Bölge Adı Parametrelerine Göre Tüm Müşteri Görüşme Kayıtlarını Ve Sonuçlarını Grafiksel Ve Tablo Olarak Gösterir Rapordur.
Kategori AdiYardım Masası ve Servis YönetimiRapor Adi Toplanan Atık ve Sterilizasyon Miktarı
Rapor Aciklamasi  
Kategori AdiYardım Masası ve Servis YönetimiRapor Adi Kurum Bazından İki Tarihli Toplanan Atık Miktarı
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Toplanan Tıbbi Atık Miktarlarını Günlük Olarak Gösterir Rapordur.
Kategori AdiStok YönetimiRapor Adi Bitmiş Ürün Stoğu ve Değeri (Excel)
Rapor Aciklamasi
Konum, Raf, Bölme Ve Para Birimi Filtrelerine Göre Stoktaki Toplam Ürün Miktarlarını Gösteren Excel Formatı İçin Hazırlanmış Rapordur.
Kategori Adiİnsan Kaynakları YönetimiRapor Adi Genel Bazda Geç Kalanlar Listesi
Rapor Aciklamasi
İki Tarih Arası Olmak Üzere Geç Kalan Personel İsimlerini Listeleyen Rapordur.
Kategori AdiProje YönetimiRapor Adi İki Tarih Arası Puantaj Raporu
Rapor Aciklamasi
Başlangıç-Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Her Proje İçin Harcanan Çalışma Sürelerini Grafiksel Olarak Gösterir Rapordur. Aynı Zamanda Her Bir Projede Görev Alan Çalışanları Departmana Göre Ayırır Ve Çalışma Sürelerini Günlük Olarak Listeler.
Kategori AdiProje YönetimiRapor Adi İki Tarih Arası Genel Puantaj Raporu
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Departman Bazlı Olarak Çalışanların Günlük Ve Toplamdaki Çalışma Sürelerini Gösterir Rapordur.
Kategori AdiProje YönetimiRapor Adi İki Tarih Arası Genel Puantaj Maliyeti Raporu
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Projeler İçin Oluşan Maliyetleri Departman Dağılımları İle Grafiksel Olarak Gösterir Rapordur. Ayrıca Projede Görev Alan Çalışanları Departmanlarına Göre Ayırır Ve Günlük Olarak Oluşturdukları Proje Maliyetlerini Listeler.
Kategori AdiProje YönetimiRapor Adi İki Tarih Arası Departman Puantaj Maliyeti Raporu
Rapor Aciklamasi
Başlangıç-Bitiş Tarihleri Ve Departman Adı Parametrelerine Göre Çalışanların Toplam Proje Maliyetlerini Grafiksel Olarak Gösterir Rapordur. Ayrıca Projede Görev Alan Çalışanın Günlük Olarak Proje Çalışma Maliyetlerini Listeler.
Kategori AdiProje YönetimiRapor Adi İki Tarih Arası Kişisel Puantaj Maliyeti Raporu
Rapor Aciklamasi
Başlangıç – Bitiş Tarihleri Ve Çalışan Adı Soyadı Parametrelerine Göre Toplam Proje Maliyetlerini Ve Toplam Çalışılan Zamanı Grafiksel Olarak Gösterir Rapordur. Ayrıca Çalışan Proje Maliyetlerini Günlük Olarak Listeler.
Kategori AdiProje YönetimiRapor Adi Proje Durum Özeti (bu rapor proje görüntüleme syfasından alınabiliyor)
Rapor Aciklamasi

Proje Kodu Parametresine Göre Projede Görev Alan Çalışanları, Proje Adımlarını, Proje Çalışma Sürelerini, Varsa Kullanılan Demirbaş Ve Ekipmanları, Proje Maliyetleri İle Ödeme Ve Tahsilat Bilgilerini Listeleyen Proje Durum Özeti Rapordur.

Kategori AdiSatış YönetimiRapor Adi Günlük Faaliyet Raporu
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Günlük Satış Rakamlarını, Ürün Kategorlerine Ayrılmış Şekilde Listeleyen, Tahsilat Ve Ödeme Planlarını Gösteren Tablo Ve Grafik İçerir Rapordur.
Kategori AdiStok YönetimiRapor Adi Stok Durum ve Değeri
Rapor Aciklamasi
Para Birimi Parametresine Göre Şubeler Düzeyinde Stokta Bulunan Ürünleri Miktarları, Birim Fiyatları Ve Toplam Fiyatları İle Gösterir Rapordur.
Kategori AdiStok YönetimiRapor Adi Stok Durum ve Değeri (Çoklu Arama)
Rapor Aciklamasi
Konum, Raf, Bölme, Para Birimi Ve Ürün Kategorisi Parametrelerine Göre Şubeler Düzeyinde Stokta Bulunan Ürünleri Miktarları, Birim Fiyatları Ve Toplam Fiyatları İle Gösterir Rapordur.
Kategori AdiSatış YönetimiRapor Adi İki Tarih Arası Çalışanlara Göre Satış Grafiği
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Her Bir Satış Personeline Ait Sipariş Rakamları Ve Toplam Tutarlarını Gösterir Rapordur.
Kategori AdiSatış YönetimiRapor Adi İki Tarih Arası Ürün Satış Sayısı ve Cirosu
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre İki Tarih Arasında Ürün Bazlı Toplam Sipariş Sayısı Ve Tutarlarını Grafiksel Ve Tablo Şeklinde Gösterir Rapordur.
Kategori AdiSatış YönetimiRapor Adi İki Tarih Arası Teklif Başarı Oranı
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Sisteme Kayıtlı Şubelerde Satış Personeli Tarafından Alınan Tekliflerin Siparişe Dönüşme Yüzdeleri Ve Toplam Yüzdeye Oranlarını Grafiksel Ve Tablo Olarak Gösterir Rapordur.
Kategori AdiSatış YönetimiRapor Adi Açık Teklifler
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Durumu Açık Olan Siparişleri Ve Sipariş Detaylarını, Teklif Süresi, Miktar Ve Toplam Tutar Gibi Bilgilerle Beraber Listeleyen Rapordur.
Kategori AdiSatış YönetimiRapor Adi Kişi Bazında Görüşülen Müşteriler
Rapor Aciklamasi
Başlangıç-Bitiş Tarihleri Ve Görüşen Çalışan Parametrelerine Göre İki Tarih Arası Müşteri Görüşme Kayıtlarını Listeleyen Rapordur.
Kategori AdiSatış YönetimiRapor Adi Müşteri Sipariş ve Toplam Tutar
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Tüm Müşteriler Bazında Yapılan Satışları Miktar Ve Toplam Tutarları İle Gösterir Rapordur.
Kategori AdiSatış YönetimiRapor Adi İki Tarih Arasında Satışçıların Ciroya Yüzdesi
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Faturalandırılan Siparişlerin Oluşturan Çalışan Bazında Ciroya Olan Katkılarını Hesaplayan Rapordur.
Kategori AdiSatış YönetimiRapor Adi İki Tarih Arası Şube Fatura Cirosu
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Faturalandırılan Siparişlerin, Şubeler Bazında Toplam Ciroya Olan Katkılarını Hesaplayan Rapordur.
Kategori AdiSatış YönetimiRapor Adi Günlük Satış Cirosu
Rapor Aciklamasi
Günlük Olarak Yapılan Satışların Miktarları İle Toplam Turarlarını Gösterir Rapordur.
Kategori AdiSatış YönetimiRapor Adi İki Tarih Arası Hesap Sahibine Göre Fatura Cirosu
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Şubelerde Yapılan Satışları Ve Ciroya Olan Katkılarını, Siparişi Alan Çalışanlar Bazında Listeleyen Rapordur.
Kategori AdiSatış YönetimiRapor Adi İki Tarih Arası Çalışan Fatura Cirosu
Rapor Aciklamasi
Başlangıç-Bitiş Tarihleri, Sipariş Durumu Ve Çalışan Adı Soyadı Parametrelerine Göre Şubelerde Yapılan Satış Rakamlarını Ve Ciroya Olan Katkılarını Siparişi Alan Çalışana Göre Listeleyen Rapordur.
Kategori AdiÜretim YönetimiRapor Adi Üretim Durum Raporu
Rapor Aciklamasi
Müşteri Bazlı Olarak Siparişe Gönderilen Üretim Planlarının Ne Aşamada Olduğunu Gösterir Rapordur.
Kategori AdiSatın Alma YönetimiRapor Adi Teslimat Bekleyen Sipariş Kalemleri Listesi
Rapor Aciklamasi
Şipariş Verildi Durumunda Olup, Teslimat Bekleyen Ürünlerin Özellikleri İle Beraber Satın Alma Bilgilerini Gösterir Rapordur.
Kategori AdiSatın Alma YönetimiRapor Adi Teslimat Bekleyen Ürünlerin Listesi
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Sipariş Verildi Durumunda Olup, Teslimat Bekleyen Ürünlerin Özellikleri İle Beraber Satın Alma Bilgilerini Gösterir Rapordur.
Kategori AdiSatın Alma YönetimiRapor Adi Teslimatta Bekleyen Siparişlerin Listesi Ürün Özellikleri Olmadan.
Rapor Aciklamasi
Sipariş Verildi Durumda Olup, Teslimat Bekleyen Ürünlerin Satın Alma Bilgilerini Listeleyen Rapordur.
Kategori Adiİnsan Kaynakları YönetimiRapor Adi Kullanıcı Giriş Kütüğü
Rapor Aciklamasi
Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Parametrelerine Göre Sisteme Giriş Yapmış Kullanıcıları Listeleyen Ve Günlük Olarak Giriş Yaptıkları Sayıyı Gösterir Rapordur.
Kategori Adiİnsan Kaynakları YönetimiRapor Adi Personel Özlük Belgeleri Listesi
Rapor Aciklamasi
Sisteme Tanımlı Tüm Personel Özlük Dosyaları Listesi İle Personele Ait Özlük Dosyalarının Listesini Gösterir Rapordur.
Kategori AdiStok YönetimiRapor Adi Hammadde Durum ve Değeri (Çoklu Arama)
Rapor Aciklamasi
Konum, Bölme, Raf Ve Para Birimi Parametrelerine Göre Stokta Bulunan Hammaddeleri Miktar, Birim Fiyatları Ve Toplam Fiyatları İle Gösterir Rapordur.
Kategori AdiÜretim YönetimiRapor Adi Üretim Planı
Rapor Aciklamasi
Firma Adı Ve Ürün Kodu Parametreleri İle Kritik Stok Seviyelerini, Üretim Durumlarını, Sipariş Durumlarını Ve Tarihlerini Gösterir Rapordur.
198 Öğe
Sayfa boyutu