Oturum açmadınız.
Oturum aç 

 
 
Skip Navigation Links
Görevlerim Görevlerim
Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkileri
Satış Yönetimi Satış Yönetimi
Ürün Listesi Ürün Listesi
Finansal YönetimFinans
Sistem Ayarları Sistem Ayarları
Raporlama AracıRaporlar
 
 
Hesap Planı

 

Hesap Kategorisi
Hesap Türü
Sırala
Hesap Kategorisi
Hesap Türü
Hesap Kodu
Önceki Hesap Kodu
  Hesap Adı  Hesap AçıklamasıPara Birimi
Döviz Kuru
Bakiyesi
Başlangıç Bakiyesi
       
10 - HAZIR DEĞERLER
VARLIKLAR
100
 
KASA

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır.

İşleyişi :

Tahsil olunan para tutarları borç, ödemeler ve bankaya yatırılan para tutarları alacak kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur. Hi&...

1
-592,47 ₺
0,00 ₺
10 - HAZIR DEĞERLER
VARLIKLAR
101
 
ALINAN ÇEKLER

Bu hesap gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlar.

İşleyişi :

Alınan çeklerin yazılı değerleri ile borç, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde ala...

1
0,00 ₺
0,00 ₺
10 - HAZIR DEĞERLER
VARLIKLAR
102
 
BANKALAR

Bu hesap, işletmece yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini kapsar.

İşleyişi :

Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edild...

1
9.026,22 ₺
0,00 ₺
10 - HAZIR DEĞERLER
VARLIKLAR
103
 
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)

İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir.

İşleyişi :

Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında b...

1
0,00 ₺
0,00 ₺
10 - HAZIR DEĞERLER
VARLIKLAR
104
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
10 - HAZIR DEĞERLER
VARLIKLAR
105
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
10 - HAZIR DEĞERLER
VARLIKLAR
106
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
10 - HAZIR DEĞERLER
VARLIKLAR
107
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
10 - HAZIR DEĞERLER
VARLIKLAR
108
 
DİĞER HAZIR DEĞERLER

Nitelikleri itibarıyla hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki paralar gibi) değerleri kapsar.

İşleyişi :

Bu değerler elde edildiğinde hesabın borcuna, elden çıkarıldığında da hesabın alacağına kaydedilir....

1
0,00 ₺
0,00 ₺
10 - HAZIR DEĞERLER
VARLIKLAR
109
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
11 - MENKUL KIYMETLER
VARLIKLAR
110
 
HİSSE SENETLERİ

Geçici olarak, elde tutulan hisse senetleri bu hesapta izlenir.


1
0,00 ₺
0,00 ₺
11 - MENKUL KIYMETLER
VARLIKLAR
111
 
ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI

Özel sektörün çıkartmış bulunduğu tahvil, senet ve bonolar bu hesapta izlenir.


1
0,00 ₺
0,00 ₺
11 - MENKUL KIYMETLER
VARLIKLAR
112
 
KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI

Kamu tarafından çıkartılmış bulunan tahvil, senet ve bonolar bu hesapta izlenir.


1
0,00 ₺
0,00 ₺
11 - MENKUL KIYMETLER
VARLIKLAR
113
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
11 - MENKUL KIYMETLER
VARLIKLAR
114
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
11 - MENKUL KIYMETLER
VARLIKLAR
115
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
11 - MENKUL KIYMETLER
VARLIKLAR
116
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
11 - MENKUL KIYMETLER
VARLIKLAR
117
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
11 - MENKUL KIYMETLER
VARLIKLAR
118
 
DİĞER MENKUL KIYMETLER

Hisse senetleri, kamu ve özel sektör tarafından çıkarılmış bulunan tahvil, bono ve senetlerin dışındaki diğer menkul kıymetlerin takip edildiği hesaptır.

Menkul Kıymetler Hesaplarının İşleyişi:

Menkul kıymetler edinildiğinde alış bedeli üzerinden yukarıdaki hesaplara bo...

1
0,00 ₺
0,00 ₺
11 - MENKUL KIYMETLER
VARLIKLAR
119
 
MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)

Menkul kıymetlerin borsa veya piyasa değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Değer azalışları i...

1
0,00 ₺
0,00 ₺
12 - TİCARİ ALACAKLAR
VARLIKLAR
120
 
ALICILAR

Bu hesap, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

İşleyişi :

Senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç, tahsil edilmesi halinde (ödemeler, aktarmalar ve hesaben mahsuplar dahil) alaca...

1
34.893,21 ₺
0,00 ₺
12 - TİCARİ ALACAKLAR
VARLIKLAR
121
 
ALACAK SENETLERİ

Bu hesap, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacaklarını kapsar.

İşleyişi :

Alınan senet tutarları bu hesaba borç, tahsilinde ise alacak kaydedilir.


1
0,00 ₺
0,00 ₺
12 - TİCARİ ALACAKLAR
VARLIKLAR
122
 
ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-)

Bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi :

Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, "65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gide...

1
0,00 ₺
0,00 ₺
12 - TİCARİ ALACAKLAR
VARLIKLAR
123
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
12 - TİCARİ ALACAKLAR
VARLIKLAR
124
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
12 - TİCARİ ALACAKLAR
VARLIKLAR
125
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
12 - TİCARİ ALACAKLAR
VARLIKLAR
126
 
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

İşletmece üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Verilen depozito ve temi...

1
0,00 ₺
0,00 ₺
12 - TİCARİ ALACAKLAR
VARLIKLAR
127
 
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
Diğer Ticari Alacaklar

1
0,00 ₺
0,00 ₺
12 - TİCARİ ALACAKLAR
VARLIKLAR
128
 
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakları kapsar.

İşleyişi :

Tahsili şüpheli hale gelmiş olan alacaklar ilgili hesaplar...

1
0,00 ₺
0,00 ₺
12 - TİCARİ ALACAKLAR
VARLIKLAR
129
 
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

"128. Şüpheli Ticari Alacaklar" için ayrılacak karşılıklarla, perakende satış yöntemi kullanarak bilanço gününden önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ilgili dönemlerdeki toplam vadeli satışlara oranlarının orta...

1
0,00 ₺
0,00 ₺
13 - DİĞER ALACAKLAR
VARLIKLAR
130
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
13 - DİĞER ALACAKLAR
VARLIKLAR
131
 
ORTAKLARDAN ALACAKLAR

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Alacağın doğması halinde hesaba borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir....

1
0,00 ₺
0,00 ₺
13 - DİĞER ALACAKLAR
VARLIKLAR
132
 
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştiraklerinden olan alacaklarını kapsar.

İşleyişi :

Bu hesaba; alacağın doğması halinde borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir....

1
0,00 ₺
0,00 ₺
13 - DİĞER ALACAKLAR
VARLIKLAR
133
 
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklardan olan alacaklarını içerir.

İşleyişi :

Bu hesaba; alacağın doğması halinde borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir....

1
0,00 ₺
0,00 ₺
13 - DİĞER ALACAKLAR
VARLIKLAR
134
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
13 - DİĞER ALACAKLAR
VARLIKLAR
135
 
PERSONELDEN ALACAKLAR

İşletmeye dahil personel ve işçinin işletmeye olan çeşitli borçlarını kapsar.

İşleyişi :

Bu hesaba, alacağın doğması halinde borç; tahsili halinde ise alacak kaydedilir.


1
0,00 ₺
0,00 ₺
13 - DİĞER ALACAKLAR
VARLIKLAR
136
 
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

Ticari olmayıp yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dahil edilemeyen alacakların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

İşletme lehine doğan alacaklar bu hesaba borç; tahsilatlar alacak kaydedilir.


1
0,00 ₺
0,00 ₺
13 - DİĞER ALACAKLAR
VARLIKLAR
137
 
DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-)

Bilanço gününde, bu grupta belirtilen senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesapta izlenir.

İşleyişi :

Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, "652. Reeskont Faiz Gide...

1
0,00 ₺
0,00 ₺
13 - DİĞER ALACAKLAR
VARLIKLAR
138
 
ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz diğer alacakları kapsar.

İşleyişi :

Tahsili şüpheli hale gelen diğer alacaklar ilgili he...

1
0,00 ₺
0,00 ₺
13 - DİĞER ALACAKLAR
VARLIKLAR
139
 
ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

Senetli ve senetsiz şüpheli diğer alacakların tahsil edilememe ihtimalinin kuvvetlenmiş olması halinde, bu tür risklerin giderilmesini sağlamak üzere ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık, teminatı aşan kısım için kullanılır.

İşleyişi :

Hesaplanan ...

1
0,00 ₺
0,00 ₺
15 - STOKLAR
VARLIKLAR
150
 
İLK MADDE VE MALZEME

üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Satın alındıkları ya da üretildikleri maliyet bedelleri ile bu hesabın borcuna, ...

1
16.148,72 ₺
0,00 ₺
15 - STOKLAR
VARLIKLAR
151
 
YARI MAMULLER-ÜRETİM

Henüz tam mamul haline gelmemiş ancak direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamullerin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme, direkt iş&...

1
0,00 ₺
0,00 ₺
15 - STOKLAR
VARLIKLAR
152
 
MAMULLER

üretim çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hale gelmiş bulunan mamullerin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Bu hesap, üretimi tamamlanan mamullerin ambarlara alınmasıyla borçlandırılır. Satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesi ile alacaklandı...

1
65,00 ₺
0,00 ₺
15 - STOKLAR
VARLIKLAR
153
 
TİCARİ MALLAR

Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacı ile işletmeye alınan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemler bu hesapta yer alır.

İşleyişi :

Satın alınan ticari mallar (emtia) maliyet bedeli ile bu hesaba borç, satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesinde ise...

1
71,95 ₺
0,00 ₺
15 - STOKLAR
VARLIKLAR
154
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
15 - STOKLAR
VARLIKLAR
155
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
15 - STOKLAR
VARLIKLAR
156
 
  
1
0,00 ₺
0,00 ₺
15 - STOKLAR
VARLIKLAR
157
 
DİĞER STOKLAR

Yukarıdaki stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemler bu hesap grubunda yer alır.

İşleyişi :

Elde edilen bu stoklar maliyet bedeli ile hesaba borç, satıldığında, devredildiğinde veya kullanıldığında alacak kaydedilir....

1
0,00 ₺
0,00 ₺
15 - STOKLAR
VARLIKLAR
158
 
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)

Bu hesap, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri nedenleriyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında d...

1
0,00 ₺
0,00 ₺
15 - STOKLAR
VARLIKLAR
159
 
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

Yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Yapılan ödemeler bu hesaba borç, malın teslimi üzerine alacak kaydedilir.


1
0,00 ₺
0,00 ₺
930 Öğe
Sayfa boyutu